MAYUYAMA & CO., LTD. logo mark

Celadon Henhouse


Yue Ware
Three Kingdoms (Wu) - Western Jin dynasties
H. 12.1 cm


Exhibition
Chūgoku Bijutsuten series 2: Rikuchō no Bijutsu, The Osaka Municipal Art Museum, Osaka, 1975.

Literature
The Osaka Municipal Art Museum (ed.), Rikuchō no Bijutsu, Heibonsha, 1976.